Doğal Afetlerde Ahşap

Ahşap, doğal afetlerde esnekliği ve hafifliği nedeniyle hayatta bırakır.

Deprem

Depremlerde esnekliği nedeniyle yapıların yıkılmaması nedeniyle canlılar hayatta kalır. 

Deprem riski açısından ahşap güvenilir bir yapı türüdür. Bir metreküp ahşap, bir metreküp betona göre ‘’5 kat’’, çeliğe göreyse ‘’13 kat’’ daha hafiftir. Ahşap, sahip olduğu esnek yapısı sayesinde büyük depremlere bile karşı koyabilir. Fay hattı yapısı bakımından ülkemize benzerliğiyle dikkat çeken önemli deprem bölgesi Kaliforniya’daki konutların nerdeyse tamamının (% 95) ahşap oluşu bunun en önemli kanıtıdır.


Yangın

Ahşap ve yangın kelimeleri yan yana geldiği zaman çoğumuzun tüyleri diken diken olmaktadır! Yangına dayanıklı olsun diye çelik kolonların ahşapla kaplandığını, spor salonu gibi büyük kalabalıkların bulunduğu yapıların çatılarında, yangın sırasında çökmesin diye ahşap elemanlar kullanılmaktadır.

Kapalı bir mekanda yangın çıktıktan kısa bir süre sonra sıcaklık birkaç yüz dereceye ulaşır. Metal çok iyi bir ısı iletkeni olduğundan yangın sırasında sıcaklık 500-600 derecelere çıktığında, bütün mekanik dayanım özelliğini kaybederek çöker. Ancak ahşap, iyi bir iletken olmadığından mekanik özelliklerini kaybetmeden yangına metallere göre çok daha uzun süre dayanır. Alev ve ısı yüzeyde bir karbon tabakası oluşturarak alevin iç kısımlara yayılmasını azaltır. Sanıldığının aksine ahşap yapılar, yangına dayanıklılık açısından çelik ve betonarme yapılara göre çok daha güvenlidir. Ahşap, ısı geçirmeme ve kömürleşme özelliği sayesinde yangına 30 ile 90 dakika arasında dayanabilirken çıplak çelik, genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle ancak 10 dakika dayanabilir ve sonra çöker (11 Eylül saldırılarında aşırı sıcaklık nedeniyle çöken ikiz kulelerde olduğu gibi). 

Ahşap tutuşan bir malzemedir ama aynı zamanda yangına karşı koruma da sağlar. Yangın sırasında ahşap, dakikada 1 mm hızında eşit şekilde karbonlaşır, bu nedenle yangın durumundaki yük direnci ve çökme dayanıklılığı doğru şekilde öngörülebilir. Bu durum diğer şeylerin yanı sıra kurtarma hizmetlerine çalışmalarında yardımcı olur.


Yalıtım

Ahşabın betona göre ısı izolasyon kat sayısı ‘’16 kat’’ daha fazladır. Bu sayede ahşap evler, yazın soğuk; kışın sıcak kalır.


Ahşap ev yapımına ihtiyacınız varsa

24 saatlik acil durum numaramızı aramanız yeterlidir.